pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - İnguinal Herni Preperitoneal Onarımı İçin Posterior Yaklaşım ile Anterior Yaklaşımın Karşılaştırılması
Akın Çalışır, Hüsnü Alptekin
Amaç: Bu çalışmada, her ikisi de preperitoneal yaklaşımlar olan Kugel ve TIPP prosedürlerinin postoperatif ağrı, kronik ağrı, komplikasyon ve nüks açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır.
 
Gereç ve Yöntem: 2016 ve 2018 yılları arasında inguinal herni nedeniyle Kugel ve Transinguinal preperioteal onarım prosedürleri kullanılarak opere edilen 98 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Operasyon süresi, hastanede yatış, kısa ve uzun dönem komplikasyonlar, akut ve kronik ağrı değerlendirmesi yapıldı ve iki grup karşılaştırıldı.
 
Sonuç: Yaş, operasyon süresi, hastanede kalış süresi, kısa ve uzun dönem komplikasyonlar, akut ve kronik ağrı karşılaştırmasında iki grup arasında benzer sonuçlar bulundu. Sonuç olarak TIPP, inguinal herni onarımında preperitoneal onarımın avantajlarına sahip ve öğrenilmesi daha kolay ve maliyeti daha düşük bir prosedür olarak değerlendirildi.
 
Cilt 30, Sayı 2 (2020)