pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - C Reaktif Protein Düzeylerinin Farklı Cihazlar ve Yöntemlerle Karşılaştırılması
Özgür Aslan, Revşa Evin Canpolat Erkan
Amaç: C-reaktif protein (CRP); inflamatuvar hastalıklarda, kardiyovasküler olaylarda, travma ve inflamasyonla ilişkili bir çok durumda belirteç olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada farklı cihazlar ile immunnefelometrik ve immunturbidimetrik yöntemler karşılaştırılmıştır.
 
Gereç ve Yöntem: BN II System (Siemens Diagnostics, Germany)’de rutin olarak çalışılan 150 CRP numunesi 4 düzey (<3.28, 3.28-5, 5-10, >10 mg/L) oluşturularak çalışmaya alındı. Tüm numuneler Immage 800, Architect c16000, Beckman AU680, Cobas C501 cihazlarında çalışıldı.
 
Bulgular: İkili grup olarak immunnefelometrik BN II System ve Immage 800 cihazlarındaki CRP sonuçları karşılaştırıldığında aralarında anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0.016). Bonferroni- düzeltmeli Mann-Whitney U test ile immunturbidimetrik Architect c16000, AU680, Cobas C501 immunnefelometrik BN II System cihazlarındaki CRP sonuçları ile immunnefelometrik Immage 800 CRP sonuçları arasında anlamlı fark bulunmaktadır. Diğer cihaz gruplamaları arasında anlamlı fark bulunmamaktadır. Bland-Altman analiz ile farkların ortalaması en yakın olan cihazlar immunturbidimetrik AU680 ile Cobas C501 (-0,9) ve immunonephelometric BN II System ile immunturbidimetrik Cobas C501 (0,2) arasında görülmektedir.
 
Sonuç: CRP ölçümü için teknik olarak immunturbidimetrik ölçüm sistemlerinin immunnefelometrik sistemlerden daha üstün olduğunu, işgücü ve ekonomik açıdan immunturbidimetrik sistemlerin daha elverişli bir kullanım sağladığını düşünmekteyiz.
Cilt 30, Sayı 2 (2020)