pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Çalışan Hemşire ve Personellerin Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonları Önlemeye İlişkin Eğitim Öncesi ve Eğitim Sonrası Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi
Onur Ural, Şua Sümer, Nazlım Aktuğ Demir, Perihan Abukan, Özgül Özay Benlioğlu, Nazan Özcan
Amaç: Günümüzde sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlemesi ve kontrolünün temelini temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon, el hijyeni, sürveyans, epidemiyolojik yöntemler ve izolasyon önlemleri oluşturmaktadır. Bu uygulamaların en önemli basamağı ise eğitimdir. Bu çalışmada; sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik verilen eğitimlerin etkinliğinin belirlenmesi amaçlandı.
 
Gereç ve Yöntem: Fakültemizde çalışan 189 hemşire ve 182 personel olmak üzere 371 kişiye eğitim verildi.Eğitimin etkinliğini ölçmek için eğitim öncesi ve sonrası anketler uygulandı.
 
Bulgular: Eğitim öncesi ve sonrası anketler değerlendirildiğinde hemşire grubunda 1,2,4,5 ve 9. soruda, personel grubunda 1,2,5 ve 9. sorularda eğitim sonrası bilgi düzeyinde istatistiki anlamda artış olduğu gözlendi.
 
Sonuç: Hastane çalışanları için sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlarınönemi ve enfeksiyonun ortaya çıkmasını engellemek amacıyla uygun tedbirler almak önemlidir. Bu durum konu ile ilgili hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve eğitimin sürekliliği ile sağlanabilir.
Cilt 30, Sayı 2 (2020)