pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Nadir Gözlenen Bir Ventilasyon Tüpü Komplikasyonu: Tüpün Orta Kulağa Atılması
Ömer Erdur, Bahar Çolpan, Osman Gül
Timpanik membrana ventilasyon tüpü tatbiki en sık uygulanan kulak cerrahilerinden bir tanesidir. Kronik seröz otit medianın cerrahi tedavisinde sıkça uygulanan bu yöntem hastada orta kulağın ventilasyonunu sağlayıp orta kulak basıncını düzenler. Ventilasyon tüpü tatbikine bağlı en sık karşılaşılan komplikasyonlar miringoskleroz, atrofi ve otoredir. Tüpün atılım sürecinde mediale doğru yönlenip orta kulağa atılmasıyla sağlam zarın medialinde görülmesi haline oldukça nadir rastlanan bir komplikasyondur. Ventilasyon tüpü tatbiki sonrası komplikasyon çok nadir gözlense de erken dönemde tanınıp tedavi edilmesi durumun daha kötüye gitmesini engelleyecektir.Bu vaka sunumunda rutin takiplerini bırakan geç dönem muayenesinde tüpü orta kulağa atılan ve çevresinde granülasyon dokusu oluşan hastanın literatür eşliğinde sunulması amaçlandı.
Cilt 30, Sayı 2 (2020)