pISSN 1301-191X
eISSN 1301-191X

Genel Tıp Dergisi

Türk Tıp Dizini,

Türkiye Atıf Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Son Sayı - Cilt 24, Sayı Ek-1 (2014)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
Olgu Sunumu
 • Yüksek Akımlı Elektrik Çarpmasına Eşlik Eden Anterior Omuz Dislokasyonu ve Rabdomiyoliz: Olgu sunumu
  Hasan Kara, Ayşegül Bayır, Ahmet Ak, Demet Acar, Selim Değirmenciİ
  Ek. Olgular 1 1-3 doi:10.15321/GenelTipDer.20142014.7185
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Plevral yapışıklıkları olan bir hastada başarılı tek port sempatektomi
  Murat Öncel, Güven Sadi Sunam, Hüseyin Yıldıran
  Ek. Olgular 1 4-5 doi:10.15321/GenelTipDer.20142014.7187
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Aspirasyon Pnömonili Bir Olgu sunumu
  Fatma Hilal Yılmaz, İsa Yılmaz, Buket Uysal Aladağ, Emine Ayça Cimbek, Sevil Arı Yuca
  Ek. Olgular 1 6-8 doi:10.15321/GenelTipDer.20142014.7188
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Nöroleptik Malign Sendrom Tablosunda Acil Servise Getirilen Creuzfeldt-Jakop Hastalığı Olgusu
  Ersin Kasım Ulusoy, Şule Bilen, Turgay Albayrak, Mehmet İlker Yön, İrfan Şencan
  Ek. Olgular 1 9-12 doi:10.15321/GenelTipDer.20142014.7189
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Tedaviye Dirençli Blefarit Nedeni: Pitriyazis Palpebrarum
  Hüseyin Güzel, Şaban Gönül, Şansal Gedik, Süleyman Okudan, Hatice TÜRK Dağı
  Ek. Olgular 1 13-16 doi:10.15321/GenelTipDer.20142014.7190
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sonrası Oluşan Psödotrombositopeni ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
  Mustafa Büyükateş, Elif Coşkun
  Ek. Olgular 1 17-19 doi:10.15321/GenelTipDer.20142014.7191
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Aurikuler skuamöz hücreli karsinom zeminde aural miyazis
  Orhan Kemal Kahveci, Erdoğan Okur, Şahin Ulu, Abdülkadir Bucak, Abdullah Ayçiçek
  Ek. Olgular 1 20-22 doi:10.15321/GenelTipDer.20142014.7192
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Çekum Tümörünü Taklit Eden Soliter Çekum Divertiküliti: Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi
  Sezgin Yılmaz, Rüçhan Bahadır Celep, Mustafa Özsoy, Ogün Erşen, Yüksel Arıkan
  Ek. Olgular 1 23-26 doi:10.15321/GenelTipDer.20142014.7193
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Nefes darlığı nedeniyle başvuran spontan pnömomediastinum olgusu
  Murat Kılıçaslan, Yeter Düzenli Kar, Halil İbrahim Gün, Derya Arslan
  Ek. Olgular 1 27-30 doi:10.15321/GenelTipDer.20142014.7194
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Guillain-Barré Sendromu Erken Tanı ve Tedavisindeki Engel: Ense Sertliği
  ALİ Ulvi Uca, Abdullah Seyithanoğlu, Süleyman Ömer Anlıaçık, Şahin Kavalcı
  Ek. Olgular 1 31-32 doi:10.15321/GenelTipDer.20142014.7195
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Genel Tıp Dergisi

  Türk Tıp Dizini,

  Türkiye Atıf Dizini,

  EBSCOhost,

  Index Copernicus,

  DOAJ,

  tarafından indekslenmektedir.