pISSN 1301-191X
eISSN 1301-191X

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Son Sayı - Cilt 24, Sayı 4 (2014)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
Araştırma Yazısı
 • Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanlarına hasta ve hasta yakınları tarafından uygulanan şiddetin değerlendirilmesi
  Tuğba Çiçek Durak, Sadiye Yolcu, Serhat Akay, Yasin Demir, Rıfat Kılıçaslan, Vermi Değerli, İsmet Parlak
  130-137 doi:10.15321/GenelTipDer.20142014/7183
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Evde sağlık hizmeti alanlarda yaşam kalitesi durumu ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi
  Kemal Macit Hisar, Hasan Erdoğdu
  138-142 doi:10.15321/GenelTipDer.20142014/7184
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Penetran toraks travmalarında tedavi yönetimi
  Ufuk Çobanoğlu, Fuat Sayır, Selvi Aşker, Duygu Mergan
  143-149 doi:10.15321/GenelTipDer.20142014/7187
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Nörofibromatozis tip 1: Kraniyal MRG Bulguları
  Kazım Serhan Keleşoğlu, Suat Keskin, Mesut Sivri, Hasan Erdoğan, Alaaddin Nayman, Mustafa Koplay
  150-154 doi:10.15321/GenelTipDer.20142014/7188
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • Beta-talasemi major komplikasyonu olarak gelişen diabetes mellitus ve hipoparatiroidi
  Ruhuşen Kutlu, Mustafa Kulaksızoğlu, Ayşe Özlem Kılıçaslan
  155-157 doi:10.15321/GenelTipDer.20142014/7189
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • İliak anevrizma görünümü veren ektopik böbrek
  Yüksel Dereli, Atilla Orhan, Kadir Durgut, Kemalettin Hoşgör, Ramis Özdemir
  158-161 doi:10.15321/GenelTipDer.20142014/7190
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Derleme
 • Hepatosellüler karsinomda radyolojik algoritma ve görüntüleme yöntemleri
  Ahmet Küçükapan, Suat Keskin, Zeynep Keskin, Necdet Poyraz
  162-167 doi:10.15321/GenelTipDer.20152014/49284
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Tanınız Nedir?
 • Tanınız nedir?
  Fatma Hilal Yılmaz, Mustafa Koplay, Harun Peru, Halil Haldun Emiroğlu
  168-169 doi:10.15321/GenelTipDer.20152014/49285
  [PDF]            [İstatistik]
 • Genel Tıp Dergisi

  Türkiye Atıf Dizini,

  EBSCOhost,

  Index Copernicus,

  DOAJ,

  tarafından indekslenmektedir.