pISSN 1301-191X
eISSN 1301-191X

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Son Sayı - Cilt 26, Sayı 1 (2016)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
Araştırma Yazısı
 • MİDE KARSİNOMUNDA PREDİKTİF FAKTÖRLER
  Asude AKSOY
  -1-7 doi:10.1532110.15321/GenelTipDer.20162618129
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • ÇENE KİSTLERİ: KONYA BÖLGESİNDE 274 0LGUDA KLİNİKOPATOLOJİK VE RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
  Senem BAŞTOKLU, Murat ÇELİK, Pınar KARABAĞLI, Gülsün YILDIRIM
  -8-13 doi:10.1532110.15321GenelTipDer.20162618131
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Araştırma Görevlisi, Hemşire ve Temizlik Personellerinin Hastane İnfeksiyonları Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi
  Perihan ABUKAN, Emre İNCİ
  14-18- doi:10.15321GenelTipDer.20162618132
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Bruselloz tanısında yeni bir yöntem: Brucella Coombs Gel Test
  Hatice TÜRK DAĞI, Duygu FINDIK
  19-22- doi:10.15321GenelTipDer.20162618134
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • Cerrahi Olarak Çıkarılan Özofagusta Dev Kemik Parçası: Olgu Sunumu
  Ahmet OKUŞ, Bekir GÜROCAK, Serden AY, Hıdır EŞME
  23-25- doi:10.1532110.15321GenelTipDer.2016118197
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Bir meslek hastalığı olarak lateral epikondilit: olgu sunumu
  Rumeysa BİLMEZ, Kumru Müjgan ÖZDEMİR, Emre YILMAZ, ilknur ALBAYRAK GEZER
  -26-27 doi:10.15321GenelTipDer.2016118199
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Derleme
 • Major Özelliği Yüz – Ekstremite Defektleri Olan Sendromlar ve Anestezi Yönetimi
  Betül KOZANHAN, Ali Özgül SALTALI
  -28-33 doi:10.1532110.15321GenelTipDer.2016118198
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Temporomandibular eklem rahatsızlıklarının sınıflandırılması, tanı ve tedavisi
  ilknur ALBAYRAK GEZER, Funda LEVENDOĞLU
  34-40- doi:10.1532110.15321GenelTipDer.2016118200
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Genel Tıp Dergisi

  Türkiye Atıf Dizini,

  EBSCOhost,

  Index Copernicus,

  DOAJ,

  tarafından indekslenmektedir.